Blog

Het debiteurenrisico in beeld

debiteurenrisico

Niet veel bedrijven staan goed stil bij dit risico. Als eerste wordt vaak gedacht aan het aansprakelijkheidsrisico, wellicht nog rechtsbijstand en het verzekeren van de inventaris. Niet snel wordt stil gestaan bij het feit dat het kan voorkomen dat één of meer klanten in eens niet meer in staat blijken te zijn in het betalen van de factuur. Zeker voor kleinere bedrijven kan dit verstrekkende gevolgen hebben. Het is niet voor niets dat binnen het MKB een kwart van de faillissementen te maken heeft met het niet of te laat betalen van klanten. Daarom de hoogste tijd om in dit blog wat meer te vertellen over het debiteurenrisico en hoe je dat beter kunt afdekken. Lees snel verder.

Het beperken van het debiteurenrisico

Als je klanten een factuur krijgen dan verstrek je feitelijk een financiering aan deze klant. Je doet eerst het werk en pas later hoeft betaald te worden. Als je er zo naar kijkt is het veel logischer om maatregelen te nemen op dit risico. En deze maatregelen zijn er. Begin met je bewust zijn van met wie je zaken doet. Door van een potentiële klant eerst de financiële situatie in beeld te brengen. Dit kan je doen door middel van een zogenaamde kredietwaardigheidscheck. Je kunt dit zelf doen door de jaarrekening bij de kamer van koophandel op te vragen van je potentiële klant. Je kunt het ook laten doen. Daarnaast is het belangrijk om strak op het beheer van je debiteuren te zitten. Zorg dat er iemand verantwoordelijk voor is en dat er goede software is. Hiermee kan je factureren en volgen of er betaald wordt binnen de gestelde betalingstermijn. Zo niet kan je tijdig de herinneringsfactuur sturen. Normaal gesproken doe je dat binnen vijf dagen na het verstrijken van de betalingstermijn. In een herinneringsfactuur hanteer je over het algemeen een betalingstermijn van zeven dagen.

Een debiteurenverzekering om het debiteurenrisico af te dekken

Naast de bovengenoemde zaken kun je er ook voor kiezen om het debiteurenrisico af te dekken met een debiteurenverzekering. Hierin zit in ieder geval ook het laten doen van de kredietwaardigheidscheck in als dienst. Ook heb je de mogelijkheid om over te dragen aan een incassobureau als het eigen debiteurenbeheer niks heeft opgeleverd. Zelf stuur je in ieder geval een aantal herinneringen en een laatste aanmaning alvorens je overdraagt aan een incassobureau. Blijkt uieindelijk de vordering niet meer te innen te zijn dan is dit verzekerd. Vaak is het een bepaald percentage van de openstaande vordering.

Geef een reactie